Friday, March 19, 2010

Sewe dinge wat God haat

Spr 6 vers 1: My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir ‘n vreemde jou handslag gegee het,
Vers 2: Verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond,
Vers 3: Doen dan dit, my seun, om jouself te red - want jy het in die hand van jou naaste geraak - gaan werp jou neer en bestorm jou naaste,
Vers 4: Gun jou oë geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie;
Vers 5: Red jou soos ‘n gemsbok uit die hand, en soos ‘n voël uit die hand van die voëlvanger.
Spr 6 vers 6: Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys!
Vers 7: Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie,
Vers 8: Maak sy brood klaar in die Somer, bêre sy voedsel weg in die oestyd.
Vers 9: Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap?
Vers 10: Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie hande vou om uit te rus!
Vers 11: So kom dan jou armoede soos ‘n rondloper en jou gebrek soos ‘n gewapende man.
Spr 6 vers 12: ‘n Deugniet, ‘n kwaaddoener is hy wat met ‘n valse mond rondloop.
Vers 13: Wat met sy oë knip, met sy voete beduie, met sy vingers tekens gee.
Vers 14: In wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai.
Vers 15; Daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsiens sal hy verbreek word sonder dat daar genesing voor is.
Vers 16: Hierdie ses dinge haat die Here, en sewe is vir Sy Siel ‘n gruwel.
Vers 17: Trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet.
Vers 18: ‘n Hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop.
Vers 19: Een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.
Spr 30 Vers 15: Die bloedsuier het twee dogters: Gee, gee! drie is dit wat nooit versadig word nie; vier sê nooit, nooit genoeg nie!
Vers 21: Onder drie bewe die aarde, en onder vier kan hy dit nie uithou nie:
Vers 22: Onder ‘n slaaf as hy koning word, en ‘n dwaas as hy volop brood het.
Jes 26 Vers 10: Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy aan ‘n land van reg, en hy sien die hoogheid van die Here nie. (By ons kom hulle weg met moord.)

No comments: